جالب است بدانید که...

  • 24
  • 227 مرتبه
توصیه هایی جهت پیشگیری از انتشار ویروس های تنفسی در پانسیون های گربه

توصیه هایی جهت پیشگیری از انتشار ویروس های تنفسی در پانسیون های گربه

7/12/2018 2:27:14 AM

نویسنده: پرنیا صابر

فقط گربه هایی که به طور کامل واکسینه شده‌اند را بپذیرید و ترجیحا بعد از یک سال آنها را دوباره واکسینه کنید
هر گربه را در محلی جدا از گربه های دیگر نگه دارید مگر اینکه از یک خانه آمده باشند
مطمئن باشید حریم گربه ها از یکدیگر حداقل ۱ متر فاصله دارد
گربه هایی که حامل هستند یا تاریخچه بیماری تنفسی دارند را در محلی جدا یا حداقل در گوشه انتهایی پانسیون نگه دارید و به آنها اخر از همه غذا و آب بدهید و محل زندگیشان را تمیز کنید.
مطمئن شوید بستر و ظرف آب و غذای گربه ها به راحتی قابل دسترسی و قابل شستشو باشد،یعنی بیش از حد لازم با گربه ها تماس نداشته باشید.
هر روز طبق یک برنامه مشخص به گربه ها غذا دهید و به آنها توجه کنید
حتما قبل از رفتن از محل زندگی یک گربه به محل زندگی گربه ی دیگر دستهای خود را ضدعفونی کنید یا دستکش هایتان را عوض کنید
اگر دستکش یکبار مصرف ندارید دستکش ها را هر بار بعد از تماس با یک گربه ضدعفونی کنید
کفشهای قابل شستشو بپوشید و قبل از ورود به حریم هر گربه در حوضچه ضدعفونی کننده بایستید
دو ست ظرف برای غذای گربه ها داشته باشید و به صورت یکی درمیان از انها استفاده کنید.ظرف کثیف را برای چند ساعت در محلول وایتکس 1:30(سدیم هیدروکلراید) شناور کنید و سپس ان را بشویید و ۲۴ ساعت اجازه دهید تا خشک شود.از همین روش برای شستن ظرف خاک نیز استفاده کنید
غذا را در یک مرکز مشخص اماده کنید
وقتی یک گربه را به سرپرستی میگیرند و میرود کاملا قفس را ضدعفونی کنید اجازه دهید خشک شود و ۲ روز خالی باشد
با تهویه ی مناسب محیط،کاهش رطوبت و دمای بهینه از تکثیر ویروس در محیط جلوگیری کنید
منبع

Vancouver Greene CE. Infectious Diseases of the Dog and Cat-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2013 Sep 27