جالب است بدانید که...

  • 22
  • 882 مرتبه
خواب و رویا در سگ ها

خواب و رویا در سگ ها

6/27/2018 7:54:25 PM

برگردان: مبینا قربانی

رویا دیدن سگ ها ازنظر علمی اثبات نشده است، اما باور آن سخت است که سگ ها رویا نمی بینند. سگ ها در هنگام خواب همان رفتارهایی را انجام می دهند که در زمان بیداری انجام می دهند. از روی رفتارهایی مثل ناله کردن، غرغر کردن، تکان دادن دم، فشار دادن بینی و ... میتوان حدس زد که آن ها در مورد چه چیزهایی خواب می بینند. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم.

سگ ها و رویاها، چه میدانیم؟

باوجودی که اطلاعات و دانش ما محدود میباشد، اطلاعات زیر به ما کمک می کند تا باور کنیم که سگ ها به درستی تجربه ی رویا را درطول زندگی خود دارند. متیو ویلسون، پروفسور علوم‌ اعصاب در دانشگاه MIT و کنوی لویی، در سال 2001 بر روی ارتباط میان خاطرات، رویاها و خواب بررسی های دقیقی انجام را انجام داده اند. آن ها دریافته اند، زمانی که موش های صحرایی به منظور دویدن برروی یک مسیر دایره ای شکل برای رسیدن به غذا تمرین داده می شوند، مغز شروع به ساختن یک الگوی مشخص نورونی می کند. همچنین مغز موش ها درزمان خواب نیز توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است. انها همان الگوی تکراری مغز را در زمان خواب نیز مشاهده کرده اند. درحقیقت خاطرات به همان سرعتی در زمان خواب عمل می کردند که در زمان بیداری پردازش می شدند.

آیا میتوانیم این آزمایش را بر روی سگ ها نیز انجام دهیم؟

آیا میتوانیم آنچه که درمورد رویا دیدن در انسان ها و موش ها شناخته شده است را روی سگ ها نیز اعمال کنیم؟ ویلسون معتقد است که میتوانیم. طبق گفته ی وبسایت USA Today او میگوید حدس من این است که گربه ها و سگ ها نیز دقیقا همین کار را انجام می دهند (مگر اینکه چیز خاصی درمورد موشها و انسان وجود داشته باشد.)

هیپوکمپ، بخشی از مغز که اطلاعات را جمع آوری و ذخیره می کند، درهمه ی پستانداران مشابه است. ویلسون معتقد است که در زمان خواب سگ ها، تصاویری از اتفاقات گذشته در ذهنشان پخش می شود که بسیار شبیه به آن چیزی است که افراد در هنگام خواب به یاد می آورند.

طبق گفته موسسه ملی بهداشت، اکثر خواب ها درطی مرحله ی REM ( زمانی که چشم در حال حرکت سریع است.) رخ می دهد. سگ ها نیز دوره ی خواب REM را تجربه می کنند. وبسایت روانشناسی امروز میگوید که در هنگام REM تنفس سگ ها غیرعادی و کم عمق می شود. عموما کشش عضلات کره چشم حین REM در سگ ها نیز رخ می دهد و زمانی که یک نفر از نزدیک نگاه کند، حرکات سریع چشم در پشت پلک های بسته را اغلب مشاهده می نماید. در مرحله REM رفتارهایی که به خوابیدن ارتباط دارد (دست و پا زدن، کشش، سروصدا کردن، و غیره) بیشتر دیده می شود.

آنچه که ما میخواهیم درمورد رویا دیدن سگها باور کنیم!

زمانی که سگ شما خوابیده است، تصور این سخت است که فکر کنید آنها رویا نمی بینند. درست همانند موشهایی که توسط ویلسون و کنوی مورد مطالعه قرار گرفتند، بهترین دوستان چهارپای ما نیز درهنگام خواب تجربیات اخیر خود را مرور میکنند؛ بازی کردن در پارک ، بوکشیدن چوب ها، جویدن یک استخوان و تعقیب کردن سنجاب ها.

طبق نظریه ی سیگموند فروید، رویا دیدن یک "دریچه امن" برای تمایلات ناخوداگاه ماست. شاید حق با فروید باشد و زمانی که سگ ها خوابیده اند، در مورد چیزهایی مثل گرفتن گربه ی مزاحم همسایه خواب میبینند، یا خواب مالیدن های متوالی شکمشان را (که در ارتباط با رفتار سگ هاست) و یا خواب دزدیدن بوقلمون مراسم شکرگزاری از روی میز اتاق ناهارخوری.