جالب است بدانید که ...

  • 23
  • 761 مرتبه
مصرف کتوپروفن در ترمیم شکستگی ها در حیوانات خانگی

مصرف کتوپروفن در ترمیم شکستگی ها در حیوانات خانگی

7/6/2018 1:26:09 PM

گردآوری: دکتر امیرمیناباجی(دامپزشک حیوانات خانگی و اگزوتیک)

کتوپروفن یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID)است که به منظور بررسی اثر آن بر ترمیم شکستگی استخوان و سایر عوارض جانبی مطالعه ای انجام شده است.
در این مطالعه که بر روی 10 گربه نر بالغ موبلند انجام شده است، حیوانات به دو گروه 5تایی تقسیم شده و در یک گروه از کتوپروفن به مدت 7روز و در گروه دیگر از saline استفاده شده است و عوارض دارو بر روند ترمیم استخوان، دستگاه گوارش، کلیه و خون بندی تا 28 روز پس از جراحی دنبال شده است.
در بررسی رادیولوژی در گروهی که کتوپروفن دریافت کرده بودند میزان کالوس(رسوبات استخوانی ناشی از ترمیم در محل شکستگی) کمتر بود.
ارزیابی آندوسکوپی معده و مری، سنجش BUN,Cr و شمارش تعداد پلاکت ها و pt, ptt تفاوت معنا داری بین دو گروه نشان نداد.
با توجه به این یافته ها به نظر میرسد مصرف کتوپروفن پس از جراحی ارتوپدی در گربه می تواند باعث اختلال در روند ترمیم استخوان شود. لذا پیشنهاد می گردد این دارو پس از جراحی به خصوص در گربه ها با احتیاط مصرف گردد.
منبع :مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم،شماره 3،پاییز 1395