درباره ما

 

توسعه فناوری و دانش سلامت پاسارگاد ایده ای بود در راستای راه اندازی و توسعه خدمات آنلاین و تحت وب در حوزه دامپزشکی، بهداشت وسلامت جامعه که در سال ۱۳۹۶ به تحقق پیوست.

یکی از گام های ما در این راستا، ایجاد اولین دائره المعارف آنلاین در زمینه بیماری های دامپزشکی بود و صد البته در راستای نیل به این هدف نیاز به یک تیم محتوی قوی که از جامعه نخبگان دامپزشکی کشور برآمده بودند، احساس می شد. در ادامه با تیم ویکی مد بیشتر آشنا شوید: 

هیات مدیره شرکت توسعه فناوری و دانش سلامت پاسارگاد


دکتر حسن برجی

مدیرعامل

استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد


دکتر محمد محسن زاده

رئیس هیات مدیره

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 

تیم محتوی و تحریریه ویکی مد

 

دکتر یگانه مهرانی

دانشجوی دکتری تخصص جراحی دامپزشکی

مسئول تحریریه بخش جراحی دامپزشکی

 

 

دکتر رامین مرادی

بورد تخصصی داخلی دام های بزرگ

مسئول تحریریه بخش داخلی دام های بزرگ

 

 

دکتر مینا عباسی

کلینیسین پرندگان زینتی

دانشجوی دکتری تخصصی بیماری های پرندگان (دانشگاه تهران)

مسئول تحریریه بخش پرندگان زینتی


دکتر حسین یزدی نژاد

کلینیسین پرندگان زینتی

عضو تحریریه بخش پرندگان زینتی و جراحی


 

دکتر امیر میناباجی

کلینیسین دام های کوچک

مسئول تحریریه داخلی دام های کوچک

 

ساجده حسین زاده

عضو تحریریه بخش جراحی دامپزشکی

 

 

مبینا قربانی

عضو تحریریه بخش داخلی دام های کوچک

 

پرنیا صابر

عضو تحریریه بخش داخلی دام های کوچک