Case Report number two: A Cat with a nodule on its tongue


دکتر امیر میناباجی (کلینیسین حیوانات خانگی و اگزوتیک)

یک گربه نر عقیم دوازده ساله  DSH به علت وجود یک ندول اریتروماتوز ارغوانی و برجستی 1 تا 2 میلی متری در سطح پشتی و جانبی زبان به کلینیکی مراجعه کرده است. این گربه قبلاً نیز به علت یک سری علائم که مرتبط با توده های دهانی بوده شامل : بی میلی به نوشیدن مایعات، سختی در خوردن غذای خشک و مقدار اندکی خونریزی از دهان به دامپزشک مراجعه کرده بوده.
در معاینه فیزیکی دما، ضربان قلب وتعداد تنفس نرمال بود.
صدای قفسه سینه و قلب نرمال بود.
ترشحات چشمی و بینی مشاهده نمی شد و گوش ها کاملا تمیز بودند.
شکم در ملامسه نرم و فاقد درد بود

تنها یافته غیر طبیعی همان ندول های اریتروماتوز، ارغوانی در سطح پشتی جانبی زبان بود.


گربه مراجعه کرده با علائم طرح شده

اقدامات تشخیصی که برای این کیس انجام شد شامل :
✅بیوپسی از توده های موجود در سطح پشتی جانبی زبان
✅آزمایش خون کامل که نتایج زیر را نشان می داد.

Mild anemia
Rbc count:3.8 (normal range, 5.92 _9.93)
Pcv :22 % (normal range 29_48)
Hb level:7.0 (9.3_15.9)
✅تیروکسین :نرمال
✅پروفایل بیوشیمیایی و آزمایش ادرار نتایج غیر عادی رو نشون نداد.

✅رادیولوژی و سونوگرافی سینه و شکم نیز شواهدی دال بر متاستاز نشان نمی داد.

به منظور تشخیص قطعی بیماری، نمونه پاتولوژی گرفته شد. به نظر شما تشخیص قطعی بیماری چه بود؟ 

در ادامه به تشخیص قطعی بیماری می پردازیم.

بعد از بررسی پاتولوژی نمونه تشخیص lingual hemangiosarcoma داده شد.
هرچند تشخیص این بیماری سخت است و این تومورجزء تومورهای شایع دهان نیست، اما نباید هم از کنارش گذشت. بیایید به بررسی دقیقتر این تومور بپردازیم.
همانژیوسارکوما یک تومور بدخیم با منشأ اندوتلیال عروق هستش و در گربه جزء تومورهای نادر محسوب شده و تنها حدود 1.5 % از تومور های غیر هماتوپوئیتیک را شامل می شود.
این تومور تهاجمی هست و تمایل زیادی به متاستاز سریع به مکان های مختلف مثل طحال، کبد و استخوان دارد.
طحال معمول ترین محل اولیه برای همانژیوسارکوما می باشد و سایر محل های با امکان درگیری، شامل کبد، دهلیز راست و بافت های زیر جلدی است. همانژیوسارکوما با فراوانی کمتر می تواند در زبان، استخوان،مثانه، رحم و کلیه ها هم رخ بدهد.
مهمترین توموری که باید با همانژیوسارکومای دهانی تفریق داده شود، تومور Scc است که می تواند به سطوح داخلی دهان گسترش پیدا کند (یعنی به بافت های اطراف دندان ها یا زیر زبان).
تومورهایی که از بافت های نزدیک زبان مثل لوزه ها و غدد بزاقی منشأ می گیرند هم می توانند در تشخیص تفریقی قرار بگیرند.
سایر تومورهایی که با فراوانی کمتر می توانند حفره دهان گربه را درگیر کنند شامل: لنفوما، استئوسارکوما و ملانوما است.
اطلاعات محدودی در مورد رفتار و نتایج كلینیكی همانژیوسارکوما در زبان گربه وجود دارد.
در نظر داشته باشید که رفتار متاستاتیک این تومورها در گربه غیر قابل پیش بینی هستش و ممکن است روی هیچ ارگانی اثر نگذارد.


گربه 13 ماه پس از درمان